การโฆษณาสินค้าควรดูจากอะไรเป็นอันดับแรก

Advertisement-

การโฆษณาสินค้า คือ วิธีใช้ประโยชน์จากสื่อต่างๆ ซึ่งมีอยู่มากมาย ณ ปัจจุบัน จากการประชาสัมพันธ์ เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารของสินค้า รวมทั้งนำเสนอบริการต่อสาธารณชน ให้รับรู้โดยทั่วกัน โดยการโฆษณาสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากสุด เจ้าของธุรกิจจะต้องระบุชื่อสินค้าและบริการ ตลอดจนชื่อบริษัทหรือองค์กรรวมทั้งเจ้าของผลิตภัณฑ์

Read More