การโฆษณาสินค้าควรดูจากอะไรเป็นอันดับแรก

Advertisement-

การโฆษณาสินค้า คือ วิธีใช้ประโยชน์จากสื่อต่างๆ ซึ่งมีอยู่มากมาย ณ ปัจจุบัน จากการประชาสัมพันธ์ เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารของสินค้า รวมทั้งนำเสนอบริการต่อสาธารณชน ให้รับรู้โดยทั่วกัน โดยการโฆษณาสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากสุด เจ้าของธุรกิจจะต้องระบุชื่อสินค้าและบริการ ตลอดจนชื่อบริษัทหรือองค์กรรวมทั้งเจ้าของผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจน เพื่อเพิ่มความเข้าใจให้แก่ผู้บริโภค

หลักการโฆษณาสินค้าที่คุณต้องใส่ใจเป็นอันดับต้นๆ

‘การโฆษณาสินค้า’ เป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เข้าถึงผู้ซื้อ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจ จะซื้อผลิตภัณฑ์ชนิดนั้นๆ โดยหลักการโฆษณาขายสินค้าที่คุณต้องใส่ใจเป็นอันดับต้นๆ เพื่อให้โฆษณาเกิดประสิทธิภาพดี มีดังนี้…

 • นำเสนอข้อดีของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งคุณประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับ หลังจากบริโภคสินค้าและบริการนั้นแล้ว เพื่อแสดงข้อดีเพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นั้น หรือบางผลิตภัณฑ์คุณอาจใช้วิธีนำเสนอความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์ก็ได้ แสดงให้ผู้บริโภคเห็นว่าสินค้าตัวนั้นมีราคาเหมาะสมพร้อมกับคุณภาพที่ดี
 • นำเสนอภาพลักษณ์ของสินค้าในทางที่ดี เพื่อสร้างความความสุขให้แก่ผู้บริโภค โดยผู้ประกอบควรเลือกนำเสนอจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ของคุณ พร้อมแสดงให้ลูกค้าเห็นถึงคุณประโยชน์ รวมทั้งความคุ้มค่าที่จะได้รับจากผลิตภัณฑ์นั้นๆ
 • นำบุคคลที่มีชื่อเสียงทั้งทางวงการหรือออนไลน์มาช่วยโฆษณา ทำให้ผู้บริโภคอยากใช้ใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆมากยิ่งขึ้น เพราะการนำเสนอสินค้าด้วยวิธีดังกล่าว จะช่วยชักจูงให้ผู้บริโภคเห็นว่าบุคคลที่มีชื่อเสียงที่ตนชอบ ก็ยังใช้ผลิตภัณฑ์เดียวกัน เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ซึ่งจะช่วยสร้างภาพลักษณ์อันดีงามให้แก่สินค้า รวมทั้งสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ตัวผู้บริโภค

Advertisement

การใช้ภาษาในการโฆษณาสินค้าและบริการ

‘การโฆษณา’ จำต้องมีการใช้ภาษาซึ่งช่วยดึงดูดความสนใจของผู้ฟังหรือผู้อ่านได้ดีด้วย เพราะฉะนั้นคุณจึงต้องมีการคิดสำนวนแปลกๆ ใหม่ๆ ฟังแล้วติดหูทันที เพื่อนำมาใช้ในการโฆษณาอยู่เสมอ มีภาษาเหมาะกับการโฆษณา ต้องมีความชัดเจนและช่วยกระตุ้นความสนใจได้ดี อีกทั้ง ยังต้องจดจำง่าย มีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์

 • เรียกร้องความสนใจได้ ต้องกระตุ้นความรู้สึกของลูกค้าให้เกิดความสนใจ อีกทั้งยังต้องเป็นภาษามีความสุภาพ เข้าใจง่าย
 • ให้ความกระจ่างชัดแก่ลูกค้าทั้งหลาย ภาษาที่ใช้ต้องบอกถึงคุณภาพของสินค้าได้ชัดเจน
 • อ้างอิงถึงข้อมูลต่างๆ ซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า และเกิดความมั่นใจมากขึ้น
 • ใช้ถ้อยคำกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจง่ายขึ้น ทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าทันที
 • ภาษาต้องมีความสั้นกระชับ ต้องสื่อความหมายได้ครบถ้วน ภายในข้อความสั้นๆ เท่านั้น
 • มีความชัดเจน ไม่เป็นประโยค หรอ คำที่เมื่ออ่านปุ๊บ ก็สามารถเข้าใจถึงความหมายที่ต้องการสื่อทันที ไม่กำกวมหรือเข้าใจยาก อันทำให้เกิดความงุนงง

Related posts

One Thought to “การโฆษณาสินค้าควรดูจากอะไรเป็นอันดับแรก”

 1. admin

  ผมจะมาบอกเทคนิคโฆษณาที่สามารถทำได้จริงแบบฉบับย่อคือต้องทำรูปโฆษณา เดี๋ยวนี้ดึงดูดได้ดีมากกว่า ยกตัวอย่าง Ligaz88 ทำรูปมาโฆษณาสำหรับคนที่อยากเล่นเดิมพันมีคนสมัครเข้ามาเล่นกันเยอะ รับรองหากคุณทำรูปเก่งๆ ลูกค้าจะเข้าหาคุณได้ง่ายเลย

Comments are closed.